Nursing Informatic kongress Helsinki 2009

Tänä vuonna Nursing Informatics kongressi toteutettiin Kuopiston yliopiston ja sairaanhoitajaliiton yhteistyönä.

Sairaanhoitajaliitto haki vapaaehtoisia työntekijöitä, jotka saivat osallistua myös kongressiin, kun ei ollut työvuorossa. Tämä on edullinen ja kiva tapa päästä osalliseksi kansainvälisestä kongressista ja
verkottua !

Australialainen professori Evelyn Hovenga on ollut kehittämässä maansa terveydenhuollon tietojärjestelmiä, niiden käyttöönoton strategioita, johtamista ja erityisesti koulutusta.

Professori David Bates Yhdysvalloista on tutkinut potilasturvallisuutta, joka on meilläkin tärkeässä roolissa.

                                           Assarit töissä
                                    Kaupungin talon vastaanotolla


Kansainvälistä ja kotimaista huippua geenitutkimuksen alalta edusti professori Leena Palotie.
Hoitotieteen näkökulmasta esityksen piti professori Helena Leino-Kilpi, jonka teema liittyi tietotekniikan ja tietojärjestelmien käytön eettisiin kysymyksiin.

Potilasturvallisuus oli esillä Nursing Informatics –kongressissa. Tietoteknologian tarjoamista mahdollisuuksia potilasturvallisuuden parantamiseksi keskusteltiin. Potilasturvallisuutta edistänyt professori David Bates USA:sta esiintyi maanantaina 29.6. Puheenvuoron aiheena oli: Improving Patient Safety Using IT. Tohtori Bates johtaa yleislääketieteen osastoa Brigham and Women’s Hospital -sairaalassa. Hän on myös professori Harvardin yliopiston lääketieteen laitoksella.

Jaana Kotila, Hyks, Hoitotyön kliininen asiantuntija, Neurokirurginen hoitotyö