tiistai 31. joulukuuta 2013

Opas aivoinfarktipotilaiden omaisille

Sanna Oikari ja Maiju Ruotsalainen
Hämeen ammattikorkeakoulu; Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja
Opinnäytetyö 2013: 

Aivoinfarktipotilaan kuntoutus sairaanhoitajan näkökulmasta – opas omaisille

Aivoverenkiertohäiriöt ovat kasvava ongelma Suomessa. Aivoverenkiertohäiriöön sairastuneelle pyritään kuitenkin antamaan paras mahdollinen kuntoutus, jotta elämä pysyy elämisen arvoisena. Kuntoutuminen on pitkä ja raskas prosessi. Omaisten rooli on merkittävä kuntoutumisprosessin aikana.

Opinnäytetyössä on perehdytty aivoinfarktiin ja sen kuntoutukseen. Opinnäytetyön toiminnalliseksi osuudeksi muodostui opas aivoinfarktipotilaan omaisille. Opas on tehty yhdessä työelämäkumppanimme, kuntoutuslaitos Ilveskodin, kanssa.

Julkaistu sairaanhoitajalehdessä