lauantai 23. toukokuuta 2015

Sairaanhoitajaliiton myöntämä erityispätevyys on tunnustus hoitotyön kehittämisestä ja kliinisellä uralla kehittymisestä


Erityispätevyysnimike funktionaalisesta neurohoitotyöstä

https://sairaanhoitajat.fi/2015/erityispatevyysnimike-funktionaalisesta-neurohoitoyosta-taina-lahdelle/

Erityispätevyysnimike on julkinen lisäansio ja tunnustus, jonka tarkoitus on tuoda esille saajan erityistä osaamista ja asiantuntijuutta sairaanhoitajana. Nimikkeen tarkoituksena on myös tukea ja motivoida sairaanhoitajaa kehittämään osaamistaan näyttöön perustuvassa hoitotyössä ja siten edistää hoitotyön vaikuttavuutta. Taina Lahti sai erityispätevyysnimikkeen 2014.

Sairaanhoitajaliiton jäsenet voivat hakea erityispätevyysnimikettä kerran vuodessa. Nimikkeen saanut henkilö on osoittanut omaavansa erityispätevyysalueen asiantuntemuksen. Kliinisen hoitotyön erityispätevyysnimikettä voidaan pitää lisäansiona, jonka avulla tunnustetaan sairaanhoitajan erityinen osaaminen ja asiantuntijuus kliinisessä työssä. Sairaanhoitajaliitto on myöntänyt erityispätevyyksiä vuodesta 2008. Nimike voidaan myöntää hakumenettelyn perusteella, jos hakija on hankkinut syventävää koulutusta ja vahvat näytöt joltakin kliiniseltä erityisalueelta.

Sairaanhoitajaliiton hallitus on myöntänyt marraskuussa 2009 erityispätevyysnimikkeen:

Jaana Kotila, Helsinki
Sairaanhoitajan kliinisen hoitotyön erityispätevyys, äkilliset terveysmuutokset, neurokirurginen hoitotyö

Aino Mäkitalo, Jyväskylä
Sairaanhoitajan kliinisen hoitotyön erityispätevyys, pitkäaikaiset terveysmuutokset, neurologisen potilaan hoitotyö

http://www.sairaanhoitajaliitto.fi/ammatilliset_urapalvelut/uraportti/erityispatevyys/nimikkeen-saaneet/