lauantai 6. lokakuuta 2012

Tiivistelmä Sairaanhoitajapäiville 2012

Potilasturvallisuuden kehittäminen vaaratapahtumien raportoinnin avulla

HUS, Töölön sairaala, Neurokirurgian teho- ja valvontaosasto
Eliisa Valovirta, Sairaanhoitaja YAMK, hoitotyön kliininen asiantuntija
Anna Fastberg, Sairaanhoitaja, Taitava tehohoitaja
Anna-Mari Lappalainen, Sairaanhoitaja, TtM-opiskelija
Jaana Kotila, Sairaanhoitaja AMK, TtM-opiskelija, osastonhoitaja, jaana.kotila@hus.fi

Lähtökohdat

Potilashoitoon liittyvät vaaratapahtumat voivat esiintyä missä tahansa hoitotyön vaiheessa. Terveydenhuollossa toistuvat herkästi samat virheet, joten niiden systemaattinen raportointi ja analysointi auttavat kehittämään yksikön sisäistä toimintaa.

Menetelmät
HaiPro on potilasturvallisuutta vaarantavien tapahtumien raportointijärjestelmä ja tietotekninen työkalu. Järjestelmä perustuu vapaaehtoiseen, luottamukselliseen ja rankaisemattomaan vaaratapahtumien ilmoittamiseen ja niiden käsittelyyn. Tässä katsauksessa aineisto kerättiin HUS Neurokirurgisella tehovalvontaosastolla vuonna 2011 raportoiduista vaaratapahtumista sekä systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tuloksista.

Tulokset
Sähköisten potilastietojärjestelmien on sekä kansainvälisten että kotimaisten tutkimusten mukaan todettu parantavan dokumentointia sekä vähentävän mm. lääkitykseen liittyviä virheitä.  Kirjallisuuskatsauksesta ilmeni, että lääkitykseen liittyvistä vaaratapahtumista suurin osa tapahtuu lääkkeen määräämis- tai sen antovaiheessa. Osaston ilmoituksia tehtiin yhteensä 47 kpl tarkastelujakson aikana. Näistä ilmoituksista 19 kpl (40%) oli läheltä piti tapauksia ja 28 kpl (60%) tapahtui potilaalle. Eniten ilmoituksia tehtiin lääke- ja nestehoitoon liittyvistä vaaratapahtumista (15kpl, 32%). Tiedonkulkuun tai tiedonhallintaan liittyviä vaaratapahtumia raportoitiin 4 kpl (9%).  

Päätelmät
Potilasturvallisuuden kehittäminen antaa hoitohenkilökunnalle paremmat mahdollisuudet tarjota laadukasta ja turvallista hoitoa. Turvallisuus tulee rakentaa hoidon prosesseihin. HaiPro tarjoaa tietoa siitä, miten ja milloin poikkeamia tapahtuu. Tiedon hyödyntäminen on tärkein tehtävä, jota esimiehen tulee koordinoida. Vaaratapahtumat käsitellään säännöllisesti HUS Neurokirurgisen teho- ja valvontaosaston kokouksissa. Ilmoitusten perusteella on suunniteltu koulutuksia, päivitetty sähköisiä ohjeita ja kehitetty yksiköiden välistä tiedonkulkua. Viivakoodilukijan käyttö on yksi esimerkki käytännön toimintatapojen muutoksista potilasturvallisuuden parantamiseksi.