sunnuntai 19. lokakuuta 2014

Tietotesti kehittää ja arvioi sairaanhoitajia


Miikka Väyrynen
Laurea-ammattikorkeakoulu
Hoitotyön koulutusohjelma
Opinnäytetyö 2014: Neurokirurgisen spinaalidreenipotilaan hoito: Tietotesti sairaanhoitajille


Tietotesti on väline, joka mahdollistaa samanaikaisesti sairaanhoitajan osaamisen kehittämisen ja arvioinnin. Tietotestiä voidaan käyttää aktiivisen oppimisen välineenä, joka auttaa ja edistää teoriatiedon muistamista. Samalla tietotesti mahdollistaa sen, että työnantaja voi arvioida henkilöstön osaamista ja koulutustarpeita.

Opinnäytetyössä on luotu Töölön sairaalan Neurokirurgian klinikan käyttöön kysymykset tietotestiin neurokirurgisen spinaalidreenipotilaan hoidosta. Työ oli osa Laurea-ammattikorkeakoulun ja HUS:n operatiivisen tulosyksikön yhteistyöhanketta.

Julkaistu sairaanhoitajalehdessä

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti